Sommige blogs bestaan uit meerdere pagina’s. Onderaan de pagina kan je aangeven naar de volgende pagina te willen gaan. Heel klein en onhandig, het is niet anders.

Vacatures psycholoog, coach, begeleider

Wat ga je doen in deze functie?
Je gaat ons helpen met het begeleiden van onze cliënten op onze locatie in Chiang Rai, Thailand. Je werkt vanuit onze methodiek Roots-to-Bridges, welke succesvol is door de inzet en kennis van de begeleiders. Er wordt gewerkt met en zonder paarden. Met jouw persoonlijkheid, je competenties en talenten kun je onze methode mee uitdragen. Ons team wordt gevormd door een psycholoog, begeleiders en Thaise medewerkers die de begeleiding ondersteunen.

Een begeleider van Are 2 Be heeft interesse in andere mensen en zet zijn/haar kennis en vaardigheden in om onze cliënten te helpen bij het vinden naar nieuwe wegen om bewuster in het leven te staan en een betere balans te vinden voor de toekomst. Respect voor de ander is daarbij een sleutelwoord. Je krijgt de mogelijkheid om de methodiek Roots-to-Bridges aan te leren. Eric Van Poucke, ontwikkelaar van Equicoaching en Roots-to-Bridges, geeft zijn kennis aan jou door. De intensieve opleiding is een combinatie van theorie en praktijk.

Wat verwachten wij van jou?
 Je bent bereid (tijdelijk) naar Thailand te verhuizen;
 Je beschikt over een empathisch vermogen;
 Je bent een echte teamplayer;
 Je bent openminded en denkt in mogelijkheden en kansen;
 Je bent resultaatgericht en een doorzetter;
 Je volgt met aandacht het groeiproces van de cliënt en bent in staat hem/haar uit te dagen;
 Je toont initiatief en staat open voor verschillende methodes en ideeën;
 Je bent leergierig.

Wie ben jij?
Door jouw interesse in andere mensen vind je het fijn om aandacht te geven aan anderen en om in een team te werken. Je goede communicatieve vaardigheden zet je optimaal in bij de begeleiding van onze cliënten en bij het werken in een team. Onze cliënten hebben een verhaal te vertellen en aandachtig luisteren en kennis hebben van lichaamstaal is  aarbij belangrijk. Je weet het vertrouwen te winnen en de kern van een cliënt te bereiken. Met deze kennis ga je het begeleidingstraject opzetten, aangepast aan de behoeften van de cliënt.

Wat hebben wij te bieden?
 Een coachopleiding Roots-to-Bridges;
 Een fijne werksfeer in een heerlijk klimaat;
 Gepaste huisvesting;
 Een overeenkomst voor een langere termijn;
 De mogelijkheid om je te ontwikkelen binnen onze organisatie;
 Een aantrekkelijk maandsalaris.

Lijkt dit je een leuke uitdaging?
Stuur ons een mail met jouw motivatie, jouw talenten en je CV naar:
eric@are2be.com

Voetnoot: De ACC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaande tekst en de ACC heeft geen enkele relatie met Are2Be.

Coaching Blog

Ethiek, Moraliteit en de Wet
Een Masterclass bij de Association of Coaching (AC)

Weet jij wat je moet doen als een cliënt vraagt om je notities omdat de cliënt een rechtzaak aanspant tegen haar werkgever?

Wat moet je doen als je vreselijk persoonlijk nieuws hebt gekregen en je hebt op deze dag een vol agenda?

Een cliënt wil met je praten over haar vertrek bij haar werkgever. De werkgever betaalt jou en wil van de cliënt af. Wat doe je?

Als coach zal je zulke dilemma’s ervaren en telkens weer zal je een beslissing moeten nemen. Op 17 september is er een masterclass van de AC in Londen.

 

Coaching Blog
Onze zeer geliefde trainer Ineke Sales stopt met het geven van opleidingen. Nu willen wij op een grootse wijze afscheid van haar nemen, zij wil dat niet.
Dus nodigen we je uit op zondag 24 juni 2018 om 16.00 in het Huis van Sport voor een drankje en een hapje. 
Zet in je agenda. (kennismakers met de ACC zijn ook van harte welkom).
Stel, je kan niet komen, om welke reden dan ook, en je wilt op de een of andere manier haar het beste wensen in haar toekomst.
Dat kan natuurlijk per email, post, cadeau of wat dan ook.
Wat je ook doet; wil je het aub niet voor de 24e doen. Ze wil eerst haar werk afmaken. Zaterdag de 23e heeft ze nog een les en zondag de 24e heeft ze nog het examen van de tweede-jaars. Samen sluiten we dan haar periode met de ACC af.
Als je wilt kan je je bericht, verhaal of cadeau naar mij opsturen en dan zorg ik dat ze dat krijgt op de 24e.
info@coachingcounselling.be  of naar Trier 3, 2382 Ravels.
Stuur even een bericht IK KOM naar info@coachingcounselling.be.
Dan weten we een beetje hoeveel mensen er komen.
Coaching Blog

De Academie voor Coaching en Counselling (ACC), gevestigd te Tilburgseweg 6 bus 1-2, 2382 Ravels België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tilburgseweg 6 bus 1-2 2382 Ravels België +32484023823

Persoonsgegevens die wij verwerken

De ACC verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@coachingcounselling.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De ACC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

De ACC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De ACC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De ACC verstrekt de persoonsgegevens alleen aan QFOR in verband met een vijfjarig kwaliteitsonderzoek en verder niet aan derden. QFOR maakt een selectie van deelnemers en neemt contact op voor kwalitietsonderzoek. Indien je niet wilt dat we je gegevens doorgeven dan verzoeken we je dit aan te geven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De ACC gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de ACC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coachingcounselling.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een week, op jouw verzoek . Academie voor Coaching en Counselling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De ACC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@coachingcounselling.be

Coaching Blog

Een enquête van de Association for Coaching. Zie hier de resultaten. (3 pagina’s*)

Luisteren
Coaching Blog

Hoe onderscheid ik me en krijg ik meer klanten? (3 pagina’s*)

Marketing voor de Coach
Coaching Blog

Zomaar een Forum:

  • Wil je informatie delen met anderen?
  • Wil je iets aanbieden? (iets=niets bijvoorbeeld: je diensten, boeken).
  • Een recensie?
  • of wat dan ook.

Ga je gang.
Je begrijpt wij zijn niet verantwoordelijk voor de berichten en de aanbiedingen.

Forum
Maak eens een boordplank!
Hoe weet je of je op schema zit voor het behalen van je doelen? Denk eens aan een boordplank (dashboard) van een auto.
Er zijn meters en wijzers die aangeven of alles naar behoren functioneert. Heb je genoeg benzine? Hoe heet is de motor? Hoe hard rijd je? Die actuele informatie houdt je op de hoogte van de prestaties van je auto en zorgt ervoor dat je de auto tijdig naar de garage brengt voordat je pech onderweg krijgt.
Ontwerp een boordplank voor jouw prestaties.
Gebruik het om te zien of je dit kwartaal komt waar je wilt zijn. Stel doelen die je binnen een bepaalde periode wilt bereiken. Doe-len dienen altijd gepland te worden en meetbaar te zijn- je haalt ze of je haalt ze niet binnen de vastgestelde termijn.
De enige uitzondering vormen ‘leerdoelen’ zoals presentatievaardigheden, die moeilijk meetbaar kunnen zijn. Bespreek je doelen met iemand in je omgeving. Vraag of je doelen realistisch zijn en of ze denken dat jij ze kan halen.
Verzamel de informatie die je nodig hebt om voortgang te boeken bij het streven naar je doelen. Als je achterstand oploopt, trap je op het gaspedaal of kijk je kritisch naar de route die je volgt.
Als je je prestaties meet, werk je niet alleen beter, je werkt ook met meer rust.

Wil Jij Een Jaar Gratis Coach Tips

 

JA, Stuur Mij Nu De
GRATIS Coaching Tips

 

Coaching Blog

Luister actief, niet passief. Actief luisteren is een teken van respect. Het vergroot het vertrouwen en de waarschijnlijkheid dat de ander je op de hoogte zal blijven houden.
Mensen beginnen een gesprek maar al te vaak met het gevoel dat ze moeten ´winnen´. Zo´n veronderstelling is een van de redenen waarom we slechte luistervaardigheden ontwikkelen en de ander niet laten uitspreken.

Kijk naar wat mensen doen als ze praten. Probeer te begrijpen wat ze je duidelijk willen maken. Stel vragen. Focus helemaal op de spreker. Kijk haar/hem aan. Observeer haar/zijn houding en lichaamstaal – het maakt allemaal deel uit van wat zij/hij wil zeggen.
Soms zeggen mensen iets, maar communiceren ze iets heel anders met hun lichaamstaal.
Je moet actief luisteren om goed te kunnen ‘lezen’.
Luister actief in het volgende gesprek dat je voert.

Luisteren, Praten als Coach
Coaching Blog

Zoek en vind een Coach of Counsellor in België. Elke coach/counsellor heeft haar/zijn specifieke keuze gemaakt die in het kort toegelicht wordt.

  Melanie Mulder

Melanie Mulder, Verbind je denken met je voelen
Coachingpraktijk Mani-Pura gespecialiseerd in stress en burnout.
De maatschappij waarin we leven is enorm versneld. In de haast van alledag nemen we weinig tijd om stil te zijn bij onszelf. Veel mensen ervaren onrust en stress. Wanneer je zelf onrustig bent of je niet helemaal lekker in je vel voelt werkt alles tegen.
Bij Coachingpraktijk Mani-Pura kun je op adem komen.
“Je denken en je voelen verbinden”
www.mani-pura.com/

  Wendy Peleman

Wendy Peleman, live your potential
Ontmoet Wendy Peleman, coach en mentor voor solo-ondernemers en in het bijzonder voor dienstverleners. Als eigen zelfstandig dienstverlener herkent en ervaart zij persoonlijk de vele uitdagingen en barrières die ook haar klanten dagelijks ervaren. Haar coachingsprogramma’s en aanpak voor dienstverlenende zelfstandigen zijn dan ook gebaseerd op haar persoonlijke leerlessen en successen alsook de feedback van de zeer talrijke solo-ondernemers waarmee ze mag samenwerken.
“Ik hoop dat ook jij blijft investeren in het bedrijf van jouw dromen.”
www.wendypeleman.be

Diane Van Zegbroek

Diane Van Zegbroeck “van droom naar daad”
Diane Van Zegbroeck is het gezicht van DnD Coaching.
De opleiding tot professioneel coach bij de Academie voor Coaching en Counselling zette haar op het spoor: luisteren, meedenken, meevoelen, meewerken … het oplossingsgericht coachen van mensen en een grote toolbox om mensen, die geconfronteerd worden met valkuilen, lastige patronen, verlies, burn-out en depressie, te helpen. Diane vervlecht het coachen en de therapie tot een integrale aanpak, op maat van de cliënt.
www.dndcoaching.be

Els HoogstoelEls Hoogstoel
“Kinder- en Jongeren Coach
Heb je ook dat gevoel dat er iets ontbreekt, dat ene of meerdere puzzelstukje(s)?
Meer en meer druk?
Heb je nood aan steun en hulp?
Wil je ergens je verhaal kwijt?
Dan kan dat…
Onder begeleiding kan je werken aan jouw psychisch welzijn.
www.feelscoaching.be/
Sabine van MeenenSabine van Meenen
“Voor groei van omzet met meer vrijheid”
Herken jij jezelf als dienstverlenende ondernemer:
•  Is je omzet is te laag volgens het aantal uren dat je werkt?
•  Voel jij je gestrest omdat je werkt in je bedrijf in plaats van aan je bedrijf?
•  Verlies je veel tijd?
•  Frustreert het je dat je een helder stappenplan mist?
•  Stel je uit omdat je twijfelt welke beslissing de juiste is?
Sabine van Meenen begeleidt je vol enthousiasme om succesvol en strategisch te groeien en te ondernemen.
www.sabinevanmeenen.be
 Stien Michiels, The RiverkeeperStien Michiels
Werk jij hard aan verandering, ontwikkeling en transformatie in jouw organisatie, gemeenschap, in de samenleving?
Je hebt een droom, een idee, een visie. Of je ziet simpelweg dat dingen anders of beter gedaan kunnen worden. Je wil constructief samenwerken met anderen om tot de best mogelijke resultaten te komen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
www.theriverkeeper.be
Ingrid Larik, Flexvia Ingrid Larik
doelen stellen, grenzen verleggen
Bedrijven en organisaties, waar ik organisatieadvies lever met focus op HR-beleid en strategisch werken, waar ik bedrijfsleiding en werknemers coach of me richt op optimale samenwerking van teams waarbij één van mijn specialiteiten conflichthantering en bemiddeling/mediation op het werk is.
Daarnaast heb ik een privé-praktijk voor personal coaching en familiale bemiddeling.
www.flexvia-coaching.be
 Britta Zoile, opnieuw gelukkig zijn in je relatie?Britta Zoilé
Opnieuw gelukkig zijn in je relatie?
Als coach nodig ik je uit om naar jezelf en je eigen leven te kijken. Vertrekkend van het hier en nu, in een omgeving van vertrouwen, veiligheid en openheid. Bewust worden van je situatie is de eerste stap, wat speelt allemaal mee, wat is de essentie… Zonder oordelen worden ook gevoelige onderwerpen besproken. Je neemt zelf (weer) het roer in handen… Wees zelf de verandering…
www.sterkinjerelatie.be
  Tom Kennis, Quovadis, Quo VadisTom Kennis
Waarheen Ga Jij?
Ieder van ons legt een eigen, unieke weg af in het leven. Je hebt dromen, je stelt doelen, je zet stappen, …. Welke weg je ook bewandelt of uitstippelt, deze gaat gepaard met een portie geluk en met obstakels. Op je weg stel je weleens de vraag: “Waar wil ik heen?”, of “Waarheen ga ik?”of “Waar doe ik het voor?”
www.kwovadis.be
         Diane Dekelver
Durf te geloven in jezelf
Zit je vast in je leven ? Op je werk ? In je relatie ? Als ervaren coach zie ik meer in jou dan jij op dit moment zelf ziet….. en samen gaan we de uitdaging aan om het beste in jou naar boven te halen.  Mijn grootste voldoening is dan ook om te zien hoe mensen er telkens weer in slagen hun leven op de juiste rails te krijgen en te genieten van de weg naar het doel dat ze zich gesteld hebben, en daar help ik hen maar wat graag bij …

www.stapvoorstap.pro

 en zo verder

Coaching Blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *