Luister actief

Luister actief, niet passief. Actief luisteren is een teken van respect. Het vergroot het vertrouwen en de waarschijnlijkheid dat de ander u op de hoogte zal blijven houden.