Meer aandacht, minder multitasken

Multitasken heeft een nadelig effect op je concentratievermogen en je aandacht en verbinding met de dingen die je doet. Met andere woorden: Je doet de dingen maar half, maakt niet af waar je mee bezig was en moet dus op een later tijdstip opnieuw beginnen.