coach opleiding erkenning
  • QFor

   De Academie voor Coaching en Counselling (ACC) is sinds 2007 erkend en wederom in mei 2019 succesvol doorgelicht en beantwoordt aan de criteria van de norm Qfor cliëntScan van Management Information. Hierdoor zijn wij erkend door de Vlaamse Overheid als opleider. De audit van Qfor heeft zich specifiek gericht tot klantentevredenheid.
   De cliëntscan is een enquête onder de studenten (zeer tevreden), een grondige controle van de leerkrachten en de administratieve werkzaamheden.
   De ACC wordt erkend door de Vlaamse Overheid in het kader van opleidingscheques en is zij ook een erkend dienstverlener voor BEA voor de peiler opleidingen in het kader van de KMO-portefeuille.

   Erkenningsnummer:   DV.O104356
   Pijler:                     Opleiding
   Domein:                  Niet domein gerelateerd
   Erkend sinds:           2007
   Erkend tot:              18/07/2021

   Qfor kwaliteitslabel     Erkend opleidingsverstrekker Vlaamse Overheid   KMO portefeuillie

   Erkenning 90%


   Association for Coaching

   Sinds 2015 zijn wij erkend door de Association for Coaching. (Zie certificaat)
   Het doel van de Association for Coaching is om wereldwijd de uitmuntendheid van coaching te versterken, het vak van coachen te vergroten en om een wezenlijk verschil te maken voor individuen, bedrijven en daarmee de maatschappij.

   Erkenning voor Coach

   Hun Feedback op onze aanvraag:

   Finally, the following is some feedback on your application from your assessors which you may find useful:

   • This is overall an excellent application and a well-designed course, focusing on the technical rather than the relational, and incorporates the extensive use of psychological theory.
   • A plethora of models are presented within the programme
   • A comprehensive lesson plan content example is included covering the presentation and exploration of the TA model
   • A description of all of the written work a participant is required to do what incorporated, though was not required for this level of accreditation
   • This application covered comprehensive details of the assessment methods used
   • There is a robust evaluation process in place

   Kort vertaald: De opleiding is excellent.


   International Association For Counselling (IAC)(zie certificaat)

   Na enig onderzoek hebben wij besloten om ons aan te sluiten bij de International Association For Counselling. Wij zijn aangesloten na gesprekken (email verkeer) over onze opleiding, het opsturen van de inhoud van de opleiding, met vrije vertaling, en we zijn in 2016 aangesloten. Dit ter voordeel van elke betrokkenne.

   Regering
   De regering heeft nog geen enkele opleiding tot psychotherapeut, coach of counsellor erkend. De Belgische regering is bezig met onderzoeken (“Omdat er geen wettelijke titel van psychotherapeut bestaat en het beroep evenmin wettelijk is geregeld, bestaat er ook geen systeem voor de accreditering van opleidingen in psychotherapie.”) en het ontwerpen van een wetsontwerp om te komen tot erkenning van psychotherapie en counselling. In hoeverre de leerstof die door de Academie voor Coaching en Counselling aangeboden wordt door de regering erkend zal worden, is niet bekend. Wat vaststaat is, is dat we zullen werken om erkend te zijn op het moment dat het wetsvoorstel gereed is. Erkenning van coaching maakt daar geen onderdeel van uit en die erkenning zal wellicht niet gebeuren.

   We hebben de exameneisen afgestemd op de toelatingseisen van de beroepsverenigingen, zodat je je na het behalen van het diploma als lid kunt inschrijven. Door de diepgaande theorie, de uitgebreide praktijktraining, het opdoen van werkervaring onder begeleiding van een supervisor of een intervisiegroep, … voldoe je ruimschoots aan de eisen van de beroepsverenigingen voor coaches en counsellors. Als je het wenst, zetten we je gegevens op internet zodat cliënten rechtstreeks contact met jou kunnen opnemen en we linken door naar je site als je die hebt. gcoach.be.

  • VVCEPC

   De Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC) verenigt cliëntgericht-experiëntiële psychotherapeuten, counselors en supervisoren en behartigt hun beroepsbelangen. Ze bevordert de studie, ontwikkeling en beoefening van de cliëntgerichte psychotherapie en counseling(?). Op onze aanvraag voor erkenning is afwijzend gereageerd. “De ACC is een integratieve opleiding die zeer bewust bezig is met kwaliteitseisen. Met een goed uitgewerkt portfolio, een uitgewerkt systeem voor jaarlijkse evaluaties en een gemotiveerde staf. We vinden dat het cliëntgericht-experiëntiële gedachtegoed te afwezig is om erkend te worden door de VVCEPC.”

  • BVRGS

   Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling.

   De eerste regels van hun website geven aan waarom wij niet erkend zijn bij de BVRGS:
   “Al onze leden hebben een degelijke erkende vierjarige (vroeger driejarige) opleiding genoten in de relatietherapie, gezinstherapie en/of systeemcounseling, wat ook het basisdiploma is (arts, bachelor of master). Al deze opleidingen tot psychotherapeut zijn erkend door de BVRGS. “
   Wij geven geen vierjarige opleiding en wij leiden niet op tot psychotherapeut.

   Onze keuze is om mensen tot counsellor op te leiden en wij zijn, na vele jaren, tot de conclusie gekomen dat een tweejarige opleiding hiervoor voldoende is.

   Betaald Educatief Verlof

   Volgens het Betaald Educatief Verlof (kredieturen) komt de opleiding niet in aanmerking voor educatief verlof:

   “Niettegenstaande de intrinsieke kwaliteit van de opleiding is de erkenning ervan niet prioritair, gelet op de objectieven die de wetgeving op het betaald educatief verlof nastreeft”.
   Jammer maar helaas. In gewoon Nederlands en na enig onderzoek, begrijp ik dat onze opleiding voor coaching geen prioritaire opleiding is zoals bijvoorbeeld bouw en industrie. Lijkt me geen speld tussen te krijgen.

   Volwassenonderwijs

   We komen ook niet in aanmerking voor eenvrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenonderwijs:  “Het voorgelegde attest is bedoeld om in een centrum voor volwassenenonderwijs vrijstelling van inschrijvingsgeld te bekomen. Uw instelling is echter geen centrum voor volwassenenonderwijs en bijgevolg is de regelgeving van het volwassenenonderwijs niet op uw instelling van toepassing. Het staat u uiteraard vrij om deze cursist een vrijstelling van inschrijvingsgeld te verlenen, maar u zal de aldus ontstane mininkomsten niet kunnen verhalen op de Vlaamse overheid.”

   Beroepsverenigingen

   Coaches en counsellors worden vaak ingeschakeld door het bedrijfsleven en door particulieren om te counsellen of coachen. Er is wel erkenning vanuit de beroepsverenigingen, ziektekostenverzekeraars, het bedrijfsleven en cliënten. In Engelssprekende landen is counselling een ingeburgerd beroep met vele specialisaties en mogelijkheden.

   Het niveau en de inhoud van deze opleiding sluiten aan bij de eisen van de BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy), de grootste Britse Counselorganisatie met meer dan 21.000 leden. Het examen van het tweede jaar komt ook overeen met het Amerikaans Staatsexamen voor counsellors  met uitzondering van een paar vakken die we bewust hebben weggelaten. Deze vakken zijn: Statistiek, Wetenschappelijk onderzoek en Testen. Hiervoor in de plaats hebben we Coaching, omdat dat relevanter is.

   Iedere beroepsvereniging stelt eigen eisen. De beste beroepsverenigingen kijken niet alleen naar een diploma, maar naar de coach of counsellor zelf. Erkenning door een beroepsvereniging is geen kwestie van een diploma halen en dan automatisch geregistreerd staan. Er zijn meer eisen, zoals:

   • het onderschrijven van de ethische code en je onderwerpen aan hun tuchtrecht
   • jaarlijks een bepaald aantal uren praktijkervaring opdoen
   • jaarlijks een bepaald aantal uren intervisie of supervisie ontvangen
   • jaarlijks een bepaald aantal uren aan bijscholing doen
   • voortdurende persoonlijke ontwikkeling
   • zelf een bepaald aantal uren gecounseld zijn geweest
   • als mens een juiste levenswijze en levenshouding hebben

   Al deze zaken zijn in onze opleiding ingebakken, zodat je gemakkelijk kunt aantonen aan de eisen van de beroepsvereniging die je eventueel uitkiest, te voldoen. Ook in je scripties toon je aan dat je aan die eisen voldoet. Houd daarom nauwkeurig bij wat je wanneer doet. Leg een portfolio aan.

   Zelferkenning

   Buiten deze vormen van erkenning is het goed je te realiseren dat:

   Erkenning begint bij zelferkenning.