Wat is het verschil tussen jullie opleiding en die van………?

De verschillen hangen af van welke andere opleiding je voor ogen hebt. We zijn bekend met de inhoud van andere opleidingsinstituten en de kwaliteit van hun onderwijs. Je kunt zelf kiezen welke opleiding het beste bij je wensen en mogelijkheden aansluit. Vraag ze gerust om informatie, zodat je de opleidingen zelf kunt vergelijken en een goede keuze kunt maken. Voor de een zal het deze opleiding zijn, voor de ander een andere opleiding.

Sterke punten van de Academie voor Coaching en Counselling t.o.v. andere opleidingen:

1. veel praktijktraining
2. gedegen theoretische onderbouwing
3. innerlijke groei als een belangrijk onderdeel van de opleiding
4. grote keuzevrijheid in specialisatie
5. doorgroeimogelijkheden in Coaching en Counselling
6. je eigen trainer
7. persoonlijke studiebegeleiding
8. examentraining met vele oefenvragen en feedback via internet
9. prima netwerkmogelijkheden
10. krachtige en snelle ondersteuning via internet
11. uitgebreide internetsite en uitvoerige documentatie
12. hulp bij het opstarten van een eigen praktijk.
13. een heel betaalbare opleiding tot het hoogste niveau op het gebied van coaching en counselling
14. je leert zowel voor coach als voor counsellor zodat je meer beroepsmogelijkeheden hebt
15. vooraf volledige inzage in de literatuurlijst en het trainingsprogramma

Hoe zit het met opleidingscheques/erkenningen

De Academie voor Coaching en Counselling is sinds 2007 erkend door de Vlaamse Overheid. Lees hier over erkenning.

Wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt?

De arbeidsmarkt is grillig. Een aantal jaren geleden adviseerden we voor een goed betaalde baan iets in de IT te doen en nu is die markt ingestort. Voor het kiezen van een beroep is het belangrijk om iets te doen waar je 100% achter staat. Met ieder beroep en zeker dat met dat van coach of counsellor kun je een redelijk inkomen verdienen. We bieden een gedegen basisopleiding tot Coach en Counsellor. Tijdens het eerste jaar leer je je eigen mogelijkheden kennen en kun je je alvast oriënteren op de markt.

Wat zijn de (beroeps)mogelijkheden als ik de opleiding heb afgerond?

Er zijn vele (beroeps)mogelijkheden na je studie. Samengevat:

– mensen die je kent, helpen d.m.v. coaching- en counsellingtechnieken
– parttime werken bij diverse (vrijwilligers)organisaties
– de coaching- en counsellingvaardigheden gebruiken in je huidige beroep
– binnen je huidige beroep ruimte creeren voor coaching en counselling
– een functieverschuiving tot coach of counsellor in je beroep bewerkstelligen
– als coach of counsellor gaan werken binnen een ander bedrijf of instelling
– als zelfstandig gevestigd coach of counsellor je diensten aanbieden aan bedrijven of instellingen
– als zelfstandig coach of counsellor je diensten aanbieden aan particulieren
– je vaardigheden combineren of gebruiken binnen een andere professie
– deze opleiding zien als een tijdelijke stap op je levensweg en eventueel weer een andere richting uitgaan
– je bent als coach of counsellor in staat om te dienen als klankbord, om te bemiddelen in conflictsituaties, om mensen in crisissituaties op te vangen, om mensen te begeleiden in veranderingsprocessen of te helpen bij persoonlijke effectiviteit.
– je kunt denken aan functies als: maatschappelijk / preventie- / sociaal-cultureel werker, psychologisch medewerker, socio-therapeut, psycho-sociaal begeleider, sociaal-emotioneel leerlingbegeleider, mentor, trainer, docent, schoolcounsellor, coordinator, bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfscounsellor, groeps- of teamleider, manager, organisatieadviseur, conflictbemiddelaar, werkbegeleider, vertrouwenspersoon, bedrijfspsychologisch medewerker, personeelsmanager, human-resource consulent
– via een eigen bureau voor trainingen, begeleiding en advies kun je samenwerken met huisartsen, psychologen en psychotherapeuten en diverse ondernemingen.
– zelf praktijktrainingen geven

Hoeveel kan ik als coach of counsellor verdienen?

Coach of counsellor is een beroep dat je doet, omdat je graag mensen wilt helpen, de verdiensten komen op de tweede plaats. Eigenlijk is het zo met ieder beroep want op het moment dat je het alleen nog maar doet om het geld en er geen plezier aan beleeft, kun je beter iets anders kiezen. De verdiensten van coaches en counsellors varieren van ‘Pro Deo’ tot € 250,- of meer per uur. De verdiensten zijn afhankelijk van je mogelijkheden, hoe goed je ze weet aan te bieden aan je cliënten en van je wensen. Bestudeer de sites van alle gevestigde coaches en counsellors, zodat je een reëel beeld krijgt.

Mag ik me zelfstandig en of in deeltijd vestigen?

Ja, als coach of counsellor mag je je zelfstandig vestigen. Zelfs zonder diploma’s, kennis of vaardigheden mag je dat doen. Dit raden we sterk af, omdat het dan niet steeds mogelijk is mensen goed te helpen. Met een goede opleiding krijg je het gemakkelijker als je mensen coacht of counselt, dan als je dit doet zonder enige scholing op dit gebied.

Waar kan ik stage lopen?

Tijdens je studie kun je alvast uitkijken naar stageplaatsen. Er zijn tal van (vrijwilligers) organisaties en bedrijven die een coach of counsellor kunnen gebruiken. Zorg dat je een goed netwerk in je eigen omgeving opbouwt en maak gebruik van intervisie of supervisie zodat je professioneel kunt werken. Zie ook onze site bij praktijkervaring.

Hoe lang duurt de studie?

Je kunt zelf je tempo bepalen. De coach en de counsellor opleiding kan je afronden in twee jaar. Als je wilt kun je er langer over doen. De tijd hangt af van hoeveel uren per week je beschikbaar bent om te studeren en om praktijkervaring op te doen.

Kan ik in het buitenland studeren? Hoe kan ik in het buitenland de praktijktraining volgen?

Ja, dat kan. Je kunt wereldwijd studeren. We helpen je via internet. Je kunt zelf onderzoeken hoe je ter plekke aan je praktijktraining kunt komen. Dat kan bijvoorbeeld door zelf oefengroepen op te zetten en te werken onder supervisie. Zoek een erkende supervisor, coach of counsellor.

Hoe zit het met mijn privacy?

  • De gegevens die je verstuurt, krijgen enkel en alleen je trainer en/of je studiebegeleiding te zien.
  • Je huiswerk, opdrachten, scripties. …  worden na de beoordeling gewist of vernietigd. Bewaar die dus altijd zelf, voor het geval je ze later nodig hebt.
  • De persoonlijke zaken die tijdens de bijeenkomsten naar boven komen, dienen binnen de groep te blijven. Gebruik in je scripties nooit de werkelijke namen van mensen/cliënten. Zorg dat de gegevens niet te herleiden zijn tot de betreffende persoon.
  • Zowel de studenten, de trainers als de studiebegeleiding zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht m.b.t. persoonlijke zaken van elkaar. Dat staat een open communicatie over inhoudelijke zaken niet in de weg. Bijvoorbeeld hoe de trainingen ervaren worden.
  • Zaken die gemaild worden op onze Mailinglist zijn afgeschermd voor andere bezoekers. Alleen studenten, de studiebegeleiding en de trainers kunnen erbij. Deze informatie dient geheim te blijven om ieders privacy te beschermen. Wees ook hier terughoudend met namen om eventueel misbruik te voorkomen. Zorg dat je familieleden er ook niet bij kunnen. Straks dien je de eventuele gegevens van je cliënten doeltreffend te kunnen afschermen. Ons Forum is vrij toegankelijk.

Ik heb RSI en kan niet schrijven of typen. Kan ik toch aan de opleiding deelnemen?

Ja, counsellen en coachen is een beroep dat je doet met je mond en schrijven is er in principe niet voor nodig. Als je dat niet kunt, kun je samen met de studiebegeleiding en trainer een apart programma opstellen zodat je toch kunt leren coachen en counsellen, zonder te schrijven of typen.

Kan ik met mijn studie doorgaan als ik verhuis?

Ja, dan kun je in een andere locatie in België verder gaan met je trainingen. Overleg vooraf met de Academie voor Coaching en Counselling in verband met de betalingen van de trainers. Laat de Academie voor Coaching en Counselling en de trainers weten van je intenties.

Kan ik zonder praktijktrainingen?

Zonder een vorm van praktijktraining, kun je bij ons nooit een diploma voor coach of counsellor behalen. Het is een praktisch beroep en geen theoretisch.

Ik ben dyslectisch, …

Het zal je meer moeite kunnen kosten om de boeken door te nemen. Door de tekst aandachtig te lezen zul je het beter in je op kunnen nemen. Je kunt de tekst ook op een bandje laten zetten. Bij de scripties letten we niet op taal- of spelfouten. Ook zijn er andere vormen mogelijk om aan te tonen dat je kunt coachen en counsellen. Overleg dit met de studiebegeleiding.

Hoe zit het met de praktijkdagen als ik ziek ben?

Je mag 10% van de praktijkdagen missen. Als je er een keertje niet bent, dan kun je je medestudenten bellen of mailen om te bespreken wat er gedaan is en eventueel met hen oefenen. Als je er vaker niet bent, overleg dan met je praktijktrainer naar de mogelijkheden die er zijn om de gemiste ervaring op te doen. Als je niet kunt, meld dat vooraf aan je trainer. Er vindt geen terugave plaats van de betaalde lessen.

Als ik lange tijd de praktijkdagen niet kan volgen?

Je kunt de opleiding in je eigen tempo doen. Voor de theorie en de innerlijke groei maakt het niet uit als je een tijd niet kunt. Voor de praktijktraining is het van belang minstens 90% van de lessen te volgen of een vervangende training te doen. Als je een lange tijd de praktijkdagen niet kunt meemaken, kun je bijvoorbeeld een half jaar later van start gaan. Houd er rekening mee dat hiervoor meerkosten zijn. Bespreek de mogelijkheden met je trainer.

Is jullie opleiding erkend in het buitenland?

Onze standaarden komen overeen met die van de BACP. Als je in het buitenland zou willen werken, dan kun je je bij een buitenlandse beroepsorganisatie aansluiten en een accreditatieprocedure doorlopen. Daarom geven we veel praktijktraining en werken we onder supervisie zodat je je praktijkervaring kunt aantonen.

Worden er door de Academie voor Coaching en Counselling ook stages verzorgd?

Zelf verzorgen we geen stages. Je kunt wel met je trainer en de groep bekijken wat de mogelijkheden voor je zijn in de regio. Creatief brainstormen en netwerken zullen het voor je mogelijk maken extra praktijkervaring op te doen. Het is een stap die jezelf kunt zetten. De enige reele belemmering om een stageplaats te vinden, is meestal een (onbewuste) angst om werkelijk aan de slag te gaan. Hierdoor zend je de verkeerde signalen uit en zeg je eigenlijk tegen de potentiele aanbieders dat je niet wilt of niet zeker bent van jezelf. Dat stoot ze af. Zorg dat je je waarde kent en leer een oprechte zelfverzekerdheid over te dragen.

Ik bezit al een counseldiploma en heb al veel werkervaring. Kan ik vrijstellingen krijgen?

Ja, dat kan en we raden het niet aan. Je kunt op hogere niveaus beginnen nadat we je diploma’s, kennis en vooral de praktische ervaring hebben getest en als voldoende hebben beoordeeld. Vooral de praktische ervaring is telkens weer wat nieuwkomers ontberen.

Ik doe al een andere opleiding tot counsellor. Kan ik overstappen naar jullie opleiding?

Je kunt altijd bij ons komen studeren. Als je al een diploma hebt, dan kun je in een hoger jaar instappen. Het moet dan wel om erkende counselopleidingen gaan en niet om een (schriftelijke) cursus of een aantal losse workshops.

Welk niveau dien je te hebben om te kunnen deelnemen?

Bij coaching en counselling komt het erop aan hoe je als mens bent in de omgang met anderen, het gaat om je levenservaring, inlevingsvermogen en over nog een groot aantal competenties die je niet op school leert. Het is een praktisch beroep waarbij het gaat om communiceren met mensen. Dit leer je in de praktijktraining zodat je anderen effectief kunt helpen. Daarnaast moet je de theorie uit de boeken in je kunnen opnemen. Als je hieraan twijfelt, kun je naar de bibliotheek gaan en kijken of de boeken je aanspreken. Er zijn mensen met nauwelijks diploma’s die goed kunnen coachen en counsellen en mensen met tal van papieren die het een stuk minder doen omdat hun intellectuele bagage in de weg staat en ze zich op emotioneel niveau minder kunnen inleven in de ander.

Wordt er aandacht besteed aan het opzetten van een eigen praktijk?

Ja, je kunt met je groep, je trainer en via internet hierover met elkaar brainstormen en ideeën uitwisselen. In de theorie wordt er ook aandacht aan besteed. Wie zich als zelfstandig coach en counsellor wil vestigen, kan dat onderwerp in het tweede jaar uitdiepen, het vormt een deel van je opleiding. We geven daar in het tweede jaar aandacht aan. Er zijn hierover ook goede boeken beschikbaar.

Ik wil graag meer informatie over Stresscounselling, Relatiecounselling, Schoolcounselling, Bedrijfscounselling, Executive Coaching, …

Na de training tot Academisch Coach en Counsellor, kun je je tijdens het tweede jaar specialiseren in iedere gewenste richting. Samen met je trainer en de studiebegeleiding stel je een plan van aanpak op. Hierin staat dan hoe je je kunt specialiseren in de bovengenoemde richtingen. Omdat er zeer veel specialisaties en mogelijkheden zijn, stellen we samen met de student een uniek programma samen. Je kunt bij de literatuuropgave kijken voor inspiratie. Zie hier voor alle soorten coaches en counsellors.

Ik heb behoefte aan een toelichting wat betreft het opzet en de inhoud van de trainingen.

In de trainingen leer je de theorie uit de boeken in praktijk te brengen door bijvoorbeeld rollenspelen en een groot aantal andere oefeningen. De basis van de trainingen is bij iedere trainer gelijk. Ze helpen je alle praktijkdoelen te bereiken. De trainers zijn vrij in de manier waarop ze hun ervaring en vaardigheden overdragen zolang je alle leerdoelen maar bereikt. Ga naar een informatiemoment en laat je informeren.

Wanneer kan ik beginnen?

Nadat je bent toegelaten en het inschrijfgeld hebt betaald, krijg je de studiemap toegestuurd. De boeken kun je bij de boekhandel of via internet bestellen. Je kunt dus binnen enkele dagen met de theorie beginnen. De praktijkdagen starten ieder jaar in januari en in september. Door alvast de theorie te bestuderen, kom je goed voorbereid naar de praktijkdagen.