‘Het was me het jaartje wel. Best wel een intensieve opleiding bij de Academie. Om eerlijk te zijn had ik het een beetje onderschat met alle gevolgen van dien wanneer de examens dan voor de deur stonden.’

‘Zowel op theoretisch vlak als op praktisch heb ik nieuwe inzichten gekregen welke ik zeker zal toepassen op mijn dagelijkse coachingssessies.  Ook heb ik mensen mogen leren kennen die me inspireren om steeds beter te worden in mijn job.’

‘Met name ook vooral Rens die mensen kan inspireren en stimuleren om steeds het beste uit zichzelf te halen.’

‘De opleiding vind ik zo waanzinnig leuk om te doen, en vooral om de counselvaardigheden toe te passen en om er later mijn beroep van te maken.’

‘De internetsite is helder, concreet en overzichtelijk. De doelen, visie en praktische zaken staan er duidelijk in. Dit is bijzonder. Van sommige opleidingen moest ik eerst een brochure aanvragen en bleef ik daarna nog met allerlei vragen en onduidelijkheden zitten.’

‘Ik kon voordat ik begon al rechtstreeks mailen en bellen met de trainers en de ACC, die al mijn vragen konden beantwoorden.’

‘Omdat ik persoonlijke gesprekken en helpen van collega’s het leukste vind in mijn werk.’

‘Tot nu toe had ik alleen van opleidingen tot counsellor gehoord die schriftelijk waren, zonder praktijklessen. Training vind ik een must als je in de hulpverlening wilt gaan werken, dus deze opleiding sluit hierbij aan.’

‘Deze opleiding ligt binnen mijn financiele mogelijkheden plus uw aanpak spreekt mij wel aan!’

‘Deze opleiding geeft mij de mogelijkheid om andere mensen beter te begrijpen en om mensen te kunnen motiveren om positiever in het leven te staan en eventuele problemen, conflicten of anders op te kunnen lossen door middel van counselling.’

‘Ik vond het fijn zoals jullie in de omgang met mensen zijn, de privacy waarborgen en vooral de mensen in hun waarde laten, want dat is iets wat voor mij heel erg belangrijk is.’

‘De manier waarop jullie de studie naar voren brengen door samen zonder hierarchie te werken. Dat gaf rust en vertrouwen en dat vind ik buitengewoon belangrijk.’

‘De opleiding past bij me. Counselen heeft mijn interesse gewekt. Daarbij is het een relatief korte opleiding. Ik hoef niet veel te schrijven. Praten, luisteren en observeren zijn nu mijn tools en daar kan ik wat mee.’

‘Ik koos voor de zaterdagopleiding, omdat ik die het beste kan combineren met mijn prive-leven.’

‘Ik ga niet voor mijn gemak, maar wel voor een goed resultaat. Ik wil feedback / reflecteren / ervaren. Theorie moet ingesleten worden in vaardigheden. Ik wil een goede coach worden.’

‘Ik ben al enige tijd op zoek naar een opleiding op het gebied van de psychologie, die te combineren is met gezin en werk, en mogelijkheden biedt om andere werkzaamheden te creeren, die me meer voldoening geven en ook goed te combineren blijven met mijn gezin.’

‘De manier van communiceren spreekt me aan, de tijd is te overzien, verschillende locaties in het land, lijkt me te combineren met mijn werk, wordt erkend bij zakelijke instanties.’

‘Het directe contact met trainers en coaches tijdens de studie en, heel belangrijk, de praktijkdagen.’

‘Ik koos voor deze opleiding om een aantal praktische redenen: flexibiliteit, relatief veel praktijk oefening, en de zeer aantrekkelijke prijs. Mogelijkheid voor toetreden tot beroepsvereniging.’

‘Waar ik nou echt enthousiast van ben zijn zaken zoals: De gelijkwaardigheid tussen trainer / docente en studente. Het uitgangspunt is het goede in de mens, diens vermogen om te ontwikkelen.’

‘Dat de leerstof boeken zijn, die geschreven zijn door verschillende auteurs, en niet een dictaat aan de hand van een persoon en dat persoonlijke ontwikkeling even zeer meetelt als vaardigheden en kennis. De humanistische stroming in de psychologie spreekt me ook erg aan.’

‘Eerlijk gezegd was het deze lange lijst vragen die jullie stelden. Hierdoor weet ik dat ik in een klas kom met gemotiveerde medestudenten en dat het een gedegen opleiding is.’

‘Bij counsellen en coachen komt het vooral aan op het veelvuldig trainen van vaardigheden. Ik vind het daarom prettig dat het theoretische gedeelte vooral een thuisstudie is en dat vragen of problemen via e-mail kunnen worden voorgelegd. Dat maakt dat op trainingsdagen voor het grootste gedeelte ook getraind kan worden.’

‘Ik heb me ook bij andere opleidingen georienteerd. Telkens kwam ik terug bij de ACC, omdat de manier waarop de opleiding wordt gepresenteerd mij enthousiast maakt en inspireert.’

‘Praktisch gezien is dit een opleiding die naast mijn werk in mijn leven is in te passen.’

‘Sluit aan bij wat ik nu doe, kan in beperkte tijd en met overzichtelijke kosten bereikt worden en zet de deur open naar zelfstandig ondernemerschap.’

‘Deze opleiding bij jullie is aantrekkelijk, omdat er mogelijkheden zijn om deel te nemen aan het gezamenlijk bouwen van een mooi geheel, ik zie mogelijkheden om mijn talenten toe te kunnen passen. In feite kun je de opleiding zo mooi maken als je zelf wilt. En zelf ook diepgang creeren.’

‘Met deze basis kan ik doorstuderen tijdens het werken als counsellor. Ik wil de vrijheid om mijn leven in te delen zoals ik voel dat het goed is.’

‘De duur van de opleiding is te overzien; na 10 maanden kun je al een niveau bereikt hebben waarmee het mogelijk is het beroep ook daadwerkelijk uit te oefenen.’

‘De andere ccoachopleidingen die ik gezien heb, zijn lang zo diepgaand niet als deze.’

‘De inhoud spreekt mij aan, enkele boeken bezat ik reeds uit eigen interesse, voordat ik in contact kwam met de ACC. Uit ervaring weet ik dat iets alleen geleerd kan worden door regelmatig (liefst veel) te oefenen, hiermee is ruimschoots rekening gehouden.

‘Ik heb zelf het een en ander achter de rug. Een counsellor heeft me toen fantastisch geholpen. Hierdoor ben ik ook geinspireerd geraakt om anderen te gaan helpen.’

‘Deze studie is flexibel en leert mij de vaardigheden die ik in eerste instantie denk nodig te hebben.’

‘Ik werk al als supervisor, maar heb het gevoel dat ik nog wat handvatten nodig heb.’

‘Omdat ik dit de meest effectieve manier vind om jezelf te leren kennen en anderen te leren kennen.’

‘Ik ben altijd erg geinteresseerd geweest in mensen, waarom lukt het de ene mens wel en de ander niet om zaken voor elkaar te krijgen, en hoe kun je bewerkstelligen dat mensen uit zichzelf toch weer waarde gaan hechten aan het leven en dus gelukkiger worden.’

Summary
Opleiding
Service Type
Opleiding
Academie Coaching Counselling
Academie voor Coaching en Counselling,
Antwerpen,Gent,Hasselt-2382,
Telephone No.0484 023 823
Vlaanderen
Vlaanderen, Belgie
Opleiding
Dé Coach en Counsellor Opleiding.