Altijd dicht in de buurt.
Onze praktijkdagen starten bij voldoende deelname, minimaal acht personen, in: Antwerpen, Hasselt, Gent en online.
In Gent en online is de opleiding met de meeste aandacht voor Counselling en in Antwerpen en in Hasselt gaat de aandacht uit naar beide: Coaching en Counselling.

Acc in Vlaanderen

De praktijkdagen zijn gespreid over 10 dagen van 6 uren.
De opleiding gaat alleen van start bij voldoende inschrijvingen.

De trainers hebben van de Academie voor Coaching en Counselling de bevoegdheid gekregen opleidingen te verzorgen. Deze geaccrediteerde trainers werken zelfstandig en helpen je je leerdoelen te bereiken. Ze bouwen de praktijkdagen zo op dat je alle vaardigheden oefent die je als counsellor of coach nodig hebt.

Om aan de opleidingseisen te voldoen, is het toegestaan 10% van de praktijkdagen te missen. Voor wie dit om een of andere reden niet haalbaar is, is er in overleg met de trainer de mogelijkheid de gemiste prakijkdagen in te halen door bijvoorbeeld aanvullende opdrachten, workshops, …

Naast de praktijkdagen wordt er ook ‘huiswerk’ verwacht. Zo zal je o.a. met je studiegroep op regelmatige basis dienen samen te komen om extra te oefenen.

Wat je leert en ervaart tijdens de opleiding, schrijf je neer in reflectieverslagen en in een scriptie. In de verslagen en de scriptie beschrijf je jouw opleidingstraject. Met andere woorden: je stelt tijdens het jaar een portfolio samen waarin alles wat met je opleiding te maken heeft, opgetekend wordt. Een verslag van de praktijkdagen, de oefeningen, de studiegroepbijeenkomsten, workshops, … en alles wat nog te maken heeft met de opleiding, beschrijf je. Ook hoe je dit alles ervaart, hoe jij hierdoor groeit, … schrijf je neer. Op die manier toon je aan dat je alle leerdoelen van de opleiding hebt bereikt. Na afloop van de praktijkdagen stuur of mail je je scriptie naar de Academie voor Coaching en Counselling. Wij lezen je scriptie en in overleg met je trainer wordt bepaald of je voor je praktijk geslaagd bent of dat je nog leemtes in je praktijk dient op te vullen.

Bij je inschrijving kies je een opleidingslocatie, je vult het inschrijvingsformulier in en mailt het naar de Academie voor Coaching en Counselling. Je krijgt een factuur toegestuurd en zodra je hebt betaald, ben je van harte welkom op de praktijkdagen.