Dit unieke Master Programma biedt verdieping en verbreding van jouw coaching- en counsellingsvaardigheden en bouwt voort op de eerste twee jaren van de academie. Daarnaast is dit tevens een Train de Trainer programma waarin alle aspecten van het trainerschap aan bod komen. Hierdoor zijn alle onderdelen te gebruiken in het zelf geven van een training. Het materiaal bestaat uit zes uitgebreide lesmodules inclusief theorie, checklists en oefeningen en de zevende dag is er de Master-proef. Dit Master-programma wordt verzorgd door twee trainers die gespecialiseerd zijn in deze thema’s, te weten Ineke Sales en Rens Mesters. Na afloop ontvangen de deelnemers het diploma Mastercoach & Train de Trainer.

Inhoud
  1. Verdieping luisteren, samenvatten, doorvragen + Verdieping assertiviteit
  2. Groepsdynamiek + Train de Trainer
  3. Psychische ziektebeelden
  4. Verdieping oplossingsgericht werken
  5. Mindfulness based cognitieve gedragstherapie + Stress
  6. Herkennen en hanteren van agressie
  7. Master-proef

Data

  • nader vast te stellen.

Financiën:

Kosten voor deelnemer inclusief cursusmap € 1490,- inclusief btw.

Locatie: Antwerpen