coach opleiding bedrijf

Coach opleiding

Zorg dat je bij de start bent in september!

Om te kunnen zeggen ‘ik ben coach” bieden wij je gedurende onze twee-jarige opleiding allerlei technieken en vaardigheden. Daarna kan je met volle overtuiging zeggen “Ik Ben Coach”. (We hebben ook een counsellor opleiding).
Programma Onderdelen:

 • Kennismaking + Luistervaardigheden
 • Thema Gecentreerde Interactie (TGI).
 • Kernkwadranten
 • Gespreksmodellen
 • Multi Model Mapping
 • Coachen met de RET (Rationeel-emotieve Therapie)
 • Roos van Leary
 • Intervisie en Supervisie
 • Strategisch Coachen
 • Zelfsturend Vermogen
 • Transactionele Analyse
 • Persoonsdynamica
 • Oplossingsgericht Coachen
 • Stress en Burnout Coachen
 • Online Coachen
 • Marketing
 • Praktijkdag
 • Klantendag
 • Praktijkexamen
 • Theorie-examen

Literatuur

 • Je luistert niet, Kate Murphy
 • De Kernkwaliteiten, Daniel Ofman en Rita van der Weck
 • Een andere kijk op problemen, RET (Rationeel-emotieve Therapie), Albert Ellis
 • Beïnvloed anderen begin bij jezelf , Over gedrag en de Roos van Leary, Bert van Dijk
 • Deskundig hulpverlenen – Een model, methoden en vaardigheden, Gerard Egan
 • De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Stephan R. Covey
 • Persoonsdynamica, Jan Remmerswaal
 • Intervisie bij werkproblemen, Jeroen Hendriksen
 • Strategisch Coachen, Maarten Kouwenhoven
 • Praktijkgids voor Coaches, Julie Starr
 • Handboek “Transactionele Analyse”, Ian Stewart & Vann Joines
 • De kracht van oplossingen, P. De Jong & I. Kim Berg
 • Handboek coachen bij stress en burnout, Annita Rogier
 • Acquisitie: Professionals & Acquisitie, Frank Kwakman
 • Welke kleur heeft jouw parachute? Richard N. Bolles
 • Handboek Freelancen, Ijs van den Boomen & Wilma van Hoeflaken

Verder benodigd studiemateriaal krijg je van ons tijdens de praktijklessen.

De Opleiding bestaat hoofdzakelijk uit:

Een theoretische bespreking van de boeken. Door middel van een interactieve presentatie wordt een kader gecreëerd met de nodige ruimte voor persoonlijke interventies, interactie en groepsdiscussies. Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij actief deelnemen aan deze groepsdiscussies met het oog op een maximale integratie van de stof.
Er worden korte interactieve oefeningen gehouden om zo de theorie te integreren met ervaringen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een optimaal individueel leerproces: elk onderwerp komt zowel op een theoretische,auditieve of gevoelsmatige wijze aan bod.

Aandacht voor voorkeurstijl van de Coachee (Leercirkel van Kolb) bij opbouw van de oefeningen:

 • Aandacht voor directe ervaring
 • Problemen laten oplossen
 • Uitdagende oefeningen
 • Aandacht voor plannen
 • Voldoende tijd geven bij uitvoeren van oefeningen
 • Laten overdenken om ervaring op te doen
 • Onderbouwde structuur geven
 • Verbanden tonen met eerdere ervaringen/kennis
 • Modellen en concepten aanreiken
 • Verband tussen leerstof en praktijk duidelijk maken
 • Technieken/vaardigheden tonen
 • Praktisch de weg wijzen

Pedagogische ondersteuning:

 • Behoeften en leerproces van de cursist staan centraal.
 • Interactieve oefeningen: uitwerken van cases uit eigen situaties.
 • Denktempo van de cursist wordt gevolgd binnen het specifiek situatiegericht leren (transformeren van nieuwe denkgewoontes mogelijk maken).
 • Persoonlijke competenties worden gestimuleerd: meer zelfvertrouwen, flexibiliteit, autonomie en verantwoordelijkheid.
 • Sociale competenties worden versterkt: meer betrokkenheid en verbondenheid met Coach en Cliënt.

Methode

De  opleiding is vooral gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling en professionele effectiviteit. Het verbreedt je kennis en inzicht in je eigen gedrag en handelen. Op welke wijze handel je in bepaalde situaties? Wat zijn je competenties? Wat valt er verder te ontwikkelen? De opleiding versterkt je zelfvertrouwen, je assertiviteit en bereidt je voor op het vak van Coaching en Counselling.

Voor je jezelf een coach kunt noemen, dien je zelf inzicht te hebben in jouw eigen handelen en denken:

 1. je durft jezelf vragen te stellen,
 2. je staat open voor reacties van anderen,
 3. je kunt bij jezelf reflecteren,
 4. je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen bewustzijn en handelen,
 5. je kent je eigen emoties en je kunt er afstand van nemen en
 6. je kunt je persoonlijke houding integreren in je werk.

Tijdens de praktijkdagen wordt aandacht besteed aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Je zal veranderingen en ontwikkelingen ervaren. Die komen aan de oppervlakte met de hulp van verschillende coaching- en counsellingtechnieken zodat je die als het ware als cliënt leert kennen. Je leert verantwoordelijkheid nemen. Je krijgt een beeld op je eigen werkstijl en handelen. Dit alles helpt je ‘een gereedschapskist’ samen te stellen waarmee je op een later moment kunt leren het beste uit anderen te halen.

In het begin van de opleiding leer je de opbouw van jouw patronen kennen. De meeste patronen zijn zelfbeschermende structuren die je opgebouwd hebt in je kindertijd. Het zijn overlevingsstrategieën. Je leert je eigen mechanismen kennen en ook die van je medestudenten. Deze mechanismen willen ons beschermen om geen pijn te lijden. Helaas kunnen we er niet van uit gaan dat er geen lijden in ons leven is. In de training leer je contact maken met je kindpijn. Je leert hierbij de nodige vaardigheden zodat je een stevigheid ontwikkelt om om te gaan met je gevoelens, je weerstanden, je pijn, je behoeften en je grenzen. Je bouwt aan een stevig fundament.

In dit fundament zul je ervaren wat emotionele volwassenheid is. Als we onze zelfbeschermende patronen loslaten ontwikkelen we onze volwassenheid. Als volwassene hebben we vaardigheden nodig om onszelf te beschermen, om onze behoeften in te vullen, liefdevol in verbinding te blijven met jezelf en de andere.

Dit alles wordt aangeboden in de opleiding die een grote variatie aanbiedt. Het is een afwisseling van psycho-educatie, groepsreflectie, oefeningen per 2 of per 3, aanleren van technieken en vaardigheden. Als mens, coach en counsellor heb je een zacht inlevingsvermogen nodig. Door de training heen ontwikkel je zachtheid, empathie met daarnaast een stevig basis van grenzen en daadkracht.

Daarnaast krijg je heel wat handvaten aangereikt om een opbouwend coachingsgesprek te voeren vanuit verschillende gezichtspunten en modellen.

De opleiding is een belangrijke is basis voor je professionaliteit. Je krijgt zoveel bagage mee dat dit je sterkt als mens of als coach/counsellor in je latere beroepsleven.

De onderwerpen worden voorafgaand de les aangekondigd, je kan je voorbereiden door via boeken en internet kennis op te doen. Het benodigde studiemateriaal krijg je telkens van de trainer.

Methodologie:
De Rode draad doorheen de opleiding: een duurzame gedragsverandering bereiken.

 • Bestaande patronen ontdekken en doorbreken, nieuwe gewoontes eigen maken.
 • Intrinsieke motivatie met zin voor groei en autonome inzet.
 • Tijdens traject bieden we ondersteuning voor het nieuwe gedrag.
 • We zorgen voor meer zelfsturing en verantwoordelijkheid bij student.
Nu Inschrijven

Blijf Op De Hoogte!

Schrijf je nu in en je ontvangt een email bij Nieuws van ons.

I agree to have my personal information transfered to AWeber ( more information )

Je email adres wordt alleen hiervoor gebruikt en wordt niet doorgegeven aan anderen.