Op 17 februari start de opleiding weer in Antwerpen.

In dit jaar richten we ons op het begeleiden van mensen op de taak-as (coaching) en op de mens-as (counselling). Op een praktijkgerichte manier verwerf je kennis in het hoe, wat en waarom van coachen en counsellen.

Het blijft in de basis een combinatie van het aanleren van vaardigheden in het coachen met daarbij steeds de psycho-educatieve ondersteuning. Je leert op een gefundamenteerde wijze kijken naar je cliënt zodat je bij jouw cliënt een onderbouwde groei kunt induceren. Met de inzichten die je verwerft in het eerste jaar oefen je in je gesprekken.

In de training gaan we vooral oefenen, ervaren, diepgaander leren kijken, meer leren begrijpen waar het echt om gaat. Je leert kijken naar wat er nu echt belangrijk is in een gesprek. Je leert kijken naar de essentie van een gesprek.

In dit jaar ontwikkel je nog meer je eigen stabiliteit en leer je kijken waar je tegen aanloopt in gesprekken. Vaak heeft dat nog te maken met gevoelens en zelfbeschermingen die nog meer aandacht nodig hebben bij jezelf. Door te groeien in je gesprekken motiveer je jezelf om jezelf verder te ontwikkelen. Je eigen weerstanden, je eigen moeilijke gevoelens, je eigen hardnekkige zelfbeschermende structuren ga je nog meer belichten.

Je leert een gezonde houding aan als coach/counsellor met een diepgaande visie. Een visie die uitgebouwd is op een realistisch kijk naar onszelf. Dit alles wordt op een ervaringsgerichte manier aangebracht in een geest van openheid en realiteit!

Het programma

 Dag 1 en 2  Gespreksvaardigheden en TGI
 Introductie en kennismaken
Gespreksvaardigheden (Gerard Egan) en werken in groepen (TGI)
 Dag 3  Enneagram
 Coachen en Counsellen met behulp van het Enneagram
 Dag 4 en 5  Deskundig Hulpverlenen (Gerard Egan)
 Uitleg en oefenen met het model en hulpverleningsproces
 Dag 6 en 7  De Vork (Rudy Vandamme)
 Uitleg, oefenen en counsellen met behulp van het model ‘De Vork’.
 Dag 8  Verdieping
 Verdieping in psycho-educatie rond het thema ‘identiteiten’.
 Dag 9  Stromingen in de Psychologie (Glassman en Geluk)
 Uitleg van en oefenen met verschillende stromingen.
Basiskennis rond trauma, stoornissen en depressie
 Dag 10  Afsluiting
 Afronding, presentatie eigen werk en evaluatie.

De studiemap krijg je toegestuurd na betaling van de factuur.
Verder heb je de volgende boeken nodig:

  • Ruth C. COHN, ‘Van psychoanalyse naar themagecentreerde interactie. Basisteksten.’.
  • Gerard EGAN, ‘Deskundig hulpverlenen’, uitg. Van Gorcum – Assen.
  • GLASSMAN/GELUK, ‘Stromingen in de Psychologie’, HB Uitgevers.
  • Rudy VANDAMME, ‘Het Vorkmodel als leidraad’, uitg. Vandamme Instituut.

Boeken bestellen

Kennis, algemene leerdoelen en examen

De verplichte studieboeken zijn helder, duidelijk en doelgericht geschreven.  Naast een uitvoerige behandeling van de leerstof die alle gewenste leerdoelen uitdiept, vind je er tal van oefeningen die je individueel, gezamenlijk met medestudenten of tijdens de praktijkdagen kunt doen. Het oefenen, het in praktijk brengen van de theorie, is noodzakelijk om de leerstof werkelijk te begrijpen. Theorie, praktijk en innerlijke groei vormen immers een geheel. Het uiteindelijke leerdoel is dat je goed kunt coachen en counsellen.

De specifieke leerdoelen van de studieboeken kun je in de boeken zelf vinden. Samengevat  komen de leerdoelen hier op neer:

–  de theorie kunnen reproduceren (examen: meerkeuzevragen)
–  de verschillende theorieën met elkaar in verband kunnen brengen (examen: meerkeuzevragen)
–  de theorie begrijpen (examen: meerkeuzevragen)
–  de theorie toepassen in de praktijk (praktijkdagen en scriptie)
–  de theorie gebruiken voor je innerlijke groei (vrije keuze en scriptie)
–  het bijhouden van je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)