In dit eerste jaar richten we ons op het beleiden van mensen op de taak-as (Coaching) en op de mens-as (Counselling). Op een praktijkgerichte manier verwerf je kennis in het hoe, wat en waarom van coachen en counsellen.

Het blijft in de basis een combinatie van het aanleren van vaardigheden met daarbij steeds de psycho-educatieve ondersteuning. Je leert op een gefundamenteerde wijze kijken naar je cliënt zodat je bij jouw cliënt een onderbouwde groei kunt induceren. Met de inzichten die je verwerft in het eerste jaar oefen je in je gesprekken.

In de training gaan we vooral oefenen, ervaren, diepgaander leren kijken, meer leren begrijpen waar het echt om gaat. Je leert kijken naar wat er nu echt belangrijk is in een gesprek. Je leert kijken naar de essentie van een gesprek.

In dit jaar ontwikkel je nog meer je eigen stabiliteit en leer je kijken waar je tegen aanloopt in gesprekken. Vaak heeft dat nog te maken met gevoelens en zelfbeschermingen die nog meer aandacht nodig hebben bij jezelf. Door te groeien in je gesprekken motiveer je jezelf om jezelf verder te ontwikkelen. Je eigen weerstanden, je eigen moeilijke gevoelens, je eigen hardnekkige zelfbeschermende structuren ga je nog meer belichten.

Je leert een gezonde houding aan als coach/counsellor met een diepgaande visie. Een visie die uitgebouwd is op een realistisch kijk naar onszelf. Dit alles wordt op een ervaringsgerichte manier aangebracht in een geest van openheid en realiteit!

Lees voor meer informatie: De Coach Opleiding en Dé Counsellor Opleiding

De studiemap krijg je toegestuurd na betaling van de factuur.

Kennis, algemene leerdoelen en examen

De verplichte studieboeken zijn helder, duidelijk en doelgericht geschreven.  Naast een uitvoerige behandeling van de leerstof die alle gewenste leerdoelen uitdiept, vind je er tal van oefeningen die je individueel, gezamenlijk met medestudenten of tijdens de praktijkdagen kunt doen. Het oefenen, het in praktijk brengen van de theorie, is noodzakelijk om de leerstof werkelijk te begrijpen. Theorie, praktijk en innerlijke groei vormen immers een geheel. Het uiteindelijke leerdoel is dat je goed kunt coachen en counsellen.

De specifieke leerdoelen van de studieboeken kun je in de boeken zelf vinden. Samengevat  komen de leerdoelen hier op neer:

  • de theorie kunnen reproduceren (examen: meerkeuzevragen),
  • de verschillende theorieën met elkaar in verband kunnen brengen (examen: meerkeuzevragen),
  • de theorie begrijpen (examen: meerkeuzevragen),
  • de theorie toepassen in de praktijk (praktijkdagen en scriptie),
  • de theorie gebruiken voor je innerlijke groei (vrije keuze en scriptie),
  • het bijhouden van je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).