Wat is het verschil tussen uitdagen en confronteren m.b.t. counseling?

Welke uitspraken horen bij de waarde ‘Echtheid’ in de hulpverlening?

1 – Wees open.
2 – Wees zakelijk.
3 – Wees assertief.
4 – Wees nadrukkelijk aanwezig.
5 – Wees defensief.
6 – Wees spontaan.

Wat is de mening van Egan over het bespreken van het hulpverleningsproces met de cliënt ?

Hoe kan het dat sommige cliënten maar één sessie nodig hebben, hoewel ze hierin niet verder gekomen zijn dan fase 1 A van het model van Egan?

In het model van Egan heb je 3 fasen. Zet ze in de juiste volgorde.

A – Wat is nodig om te krijgen wat ik wil en wat ik nodig heb?
B – Hoe is de huidige stand van zaken?
C – Welke veranderingen wil ik en heb ik nodig?

Welk algemeen doel van het ‘uitdagen’ van cliënten wordt genoemd in “Deskundig Hulpverlenen”?

Wat wordt in het boek Deskundig Hulpverlenen verstaan onder ‘divergent’ denken?

Noem de mogelijkheden die je, volgens Egan, als hulpverlener hebt om cliënten uit te dagen binnen de hulpverleningssessies hun gedrag te veranderen.

1 – Nodig cliënten uit om hun problemen te formuleren als oplosbare situaties.
2 – Nodig cliënten uit om door te gaan naar de volgende fase of stap in het hulpverleningsproces.
3 – Nodig cliënten uit verantwoordelijkheid te nemen voor hun problemen en ongebruikte mogelijkheden.

Wat zijn, volgens Egan en anderen, geschikte strategieën om je cliënten te bereiken?
1 – Zorg voor evenwicht tussen inzicht en actie.
2 – Wees echt en zonder pretenties.
3 – Toon afkeuring voor sterk defensief gedrag.
4 – Moedig weerstand niet aan.
5 – Vertel cliënten hoe counseling in zijn werk gaat.

Met de term ’empowerment’ wordt in de hulpverlening bedoeld …