Welke zin is non-directief?

Hoe kun je goede feedback geven?
1 – Baseer het op feiten of gedrag.
2 – Confronteer iemand met zijn gedrag.
3 – Geef het met positieve bedoelingen.
4 – Verklaar waarom iemand zich zo gedraagt. 5 – Het dient constructief en vruchtbaar te zijn.

Cliënt: “Het zit allemaal tegen. Ik heb het gevoel dat er niets is wat me lukt. Het coachen helpt ook niet zo veel.”
Hoe zou je als coach het beste kunnen reageren?

Wat kun je zeggen over de volgende beweringen?
1 – De coach bepaalt de inhoud van het gesprek.
2 – Een goede coach geeft advies als erom wordt gevraagd.

Geef een voorbeeld van een specifieke vraag.

Cliënt: “Volgende week ga ik beginnen met het actieplan.”

– Stel een gesloten vraag.

Wat wordt er verstaan onder ‘diep luisteren’ naar iemand?

Wat is het nut van evaluatievragen tijdens het coachingstraject?

Wat is het verschil tussen “Begrip” en “Empathie”?