Noem de mogelijkheden die je, volgens Egan, als hulpverlener hebt om cliënten uit te dagen binnen de hulpverleningssessies hun gedrag te veranderen.
1 – Nodig cliënten uit om hun problemen te formuleren als oplosbare situaties.
2 – Nodig cliënten uit om door te gaan naar de volgende fase of stap in het hulpverleningsproces.
3 – Nodig cliënten uit verantwoordelijkheid te nemen voor hun problemen en ongebruikte mogelijkheden.

Wat zijn de 3 grondbeginselen van een rationele besluitvorming?

Effectief luisteren …

Wat laat je achterwege bij ‘actief luisteren’?

  1. 1  – Luisteren naar voornemens, voorstellen en beslissingen van je cliënt.
  2. 2  – Luisteren naar nuanceringen.
  3. 3  – Luisteren naar de boodschap.
  4. 4  – Luisteren naar de context van het verhaal.
  5. 5  – Vervormingen en verdraaiingen opmerken.

Een compleet verhaal komt vooral neer op …