Beroepsverenigingen voor coaches en counsellors die we kennen:


VVCEPC De Vlaamse Vereniging voor cliëntgericht-Experientiele Psychotherapie en Counseling werd opgericht in 1974. De term “cliëntgerichte Psychotherapie” verwijst naar elke vorm van cliëntgerichte begeleiding van een of meer personen die in een relationele context hun psychische problemen willen aanpakken. In 2004 veranderde de naam van de vereniging in Vlaamse Vereniging cliëntgericht-Experientiele Psychotherapie en Counseling.
Op onze aanvraag voor erkenning is afwijzend gereageerd. “De ACC is een integratieve opleiding die zeer bewust bezig is met kwaliteitseisen. Met een goed uitgewerkt portfolio, een uitgewerkt systeem voor jaarlijkse evaluaties en een gemotiveerde staf. We vinden dat het cliëntgericht-experiëntiële gedachtegoed te afwezig is om erkend te worden door de VVCEPC.”


FEDIPRO

De Federation of Independent Professionals (FEDIPRO) ijvert voor de erkenning van IPRO’s (zelfstandige professionals) in België, nl. zelfstandige managers, adviseurs, consultants, facilitatoren en experten die hun jarenlange ervaring inzetten bij bedrijven en organisaties, zowel op korte als lange termijn. Dankzij hun expertise bieden deze doorwinterde kenniswerkers een onschatbare toegevoegde waarde en stimuleren ze de operationele ondersteuning, innovatie en groei van bedrijven en organisaties.
Het basislidmaatschap is Gratis.


Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen Beroepsvereniging voor Counselors (NVPA)
e-mail:het.nvpa@wxs.nl

Het NVPA is een veelzijdige en dynamische beroepsvereniging voor professionele therapeuten / counselors werkend binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij richt zich tot de goed opgeleide counselors en therapeuten die, hoe verschillend ze ook werken, samen willen blijven zoeken naar wat hen verbindt en naar waar het in hun leven en werken met mensen echt om gaat. De leden van het NVPA werken doorgaans kleinschalig en direct en hebben de mogelijkheid een omgeving te creeren waarin de cliënt snel en persoonlijk opgevangen en geholpen wordt.


VGW “Albert Camus”
Henk Schouten
Liornestraat 129
1624 HL Hoorn
Tel. 0229 – 21 88 19
e-mail:vgw-albertcamus@planet.nl

De Vereniging voor Geestelijk Werkers ‘Albert Camus’ spant zich in voor de maatschappelijke erkenning en waardering van het geestelijk werk als zelfstandige professionele dienstverlening inzake zingeving, spiritualiteit en concrete levensvragen. De vereniging is een platform voor interculturele ontmoeting, discussie en samenwerking op het terrein van geestelijk werk. Zij verenigt professionele werkers, die zich – in een institutionele setting of in een vrijgevestigde praktijk – bezig houden met zingevingsvragen en levensbegeleiding. De vereniging wil uitgroeien tot een beroepsvereniging in die zin, dat erkenning van opleidingen, kwalificatie van werkers en toezicht op de hulpverlening deel kunnen gaan uitmaken van haar activiteiten.

Het lidmaatschap staat open voor ieder die instemt met de doelstellingen, professioneel betrokken is bij geestelijk werk en daartoe een opleiding heeft gevolgd, gericht op levensbeschouwing en zingeving, tenminste op HBO-niveau.


Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) (ACC)
Postbus 941
3300 AX Dordrecht
Tel: 078 – 63 15 572
e-mail:cpc@pastoralecounseling.org
Nederland

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Heverlee
Tel: 016 – 20 09 27
Fax: 016 – 20 81 83
België

Veel christenen zijn op zoek naar pastorale hulp die aansluit bij hun geloofsovertuiging. Daarom heeft het Centrum voor Pastorale Counseling het initiatief genomen om hulpaanvragen te kanaliseren naar hulpverleners die op bijbelse grondslag werken. Mensen die het Centrum voor Pastorale Counseling aanspreken voor hulp worden doorverwezen naar een van de vrijwillige hulpverleners die beschikbaar is. Ongeveer 60 hulpverleners zijn aangesloten op het CPC-netwerk en komen maandelijks voor studie en overleg samen in regionale werkgroepen. Naar hen worden hulpvragen uit het hele land, die op een centraal meldpunt binnenkomen, doorverwezen. Naast dit eigen netwerk wordt ook doorverwijzing verzorgd naar een 50-tal christelijke hulpverleners of pastorale organisaties buiten het eigen CPC-netwerk.


Nederlands Associatie voor Counselling (NAC)
Secretariaat van de NAC a.i.
Sportlaan 60
1185 TD Amstelveen
Tel.: 020 – 64 52 963
e-mail:hans.schutijser@planet.nl

De Nederlandse Associatie voor Counselling is er in de eerste plaats voor haar leden en richt haar activiteiten dan ook vooral op het promoten van counselling in het algemeen en het ondersteunen van counsellors in het bijzonder. Dat gebeurt o.a. door het bevorderen van onderlinge relaties en intercollegiaal overleg, het aanbieden van een theoretisch en praktisch kennisplatform, het werken aan deskundigheidsbevordering en het verbeteren van de afzetmogelijkheden. Zowel startende als ervaren counsellors voelen zich bij de Associatie uitstekend thuis.


De Vereniging voor cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP)
Maliebaan 50 B
3581 CS Utrecht
Telefoon : 030 – 25 22 044 (Tussen 14.00 en 15.00 uur)
e-mail:vcgp@ision.nl

De Vereniging voor cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP) is in 1962 opgericht en werd tot 1996 naar haar grondlegger Carl Ransom Rogers (1902-1987) de Vereniging voor Rogeriaanse Therapie (VRT) genoemd.

De Vereniging telt zo’n 900 leden en heeft tot doel het bevorderen van de toepassing en verdere ontwikkeling van de psychotherapeutische benaderingswijze die internationaal bekend staat als “cliëntgericht” (cliënt-centered/klientenzentriert), ook wel als “persoonsgericht” aangeduid (person-centered/ personzentriert) en die wortelt in het werk van Carl Rogers.


Wereldwijd zijn er duizenden beroepsverenigingen voor counsellors.
Voor ons zijn dit de drie belangrijkste:British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP)
1 Regent Place, Rugby
Warwickshire CV21 2PJ
Great Britain
Tel: 00 44 – 1788 – 55 08 99

European Association for Counselling (EAC)
The EAC Aims to:
– Assist the further development of counselling as a profession in Europe;
– Ensure official recognition of the profession;
– Form partnerships in policy development on counselling at the National and European
Union Levels.

The EAC has set itself the task of:
– Securing recognition for the counselling profession by the European Commission and
Parliament and by the governments of the European Countries;
– Establish a European Accreditation standard for individuals and training courses;
– Encouraging countries which do not, as yet, have national counselling associations
(including countries in Easter Europe) to form them;
– Creating a European Counselling Journal;
– Producing a European Membership Directory of Counselling;
– Encouraging a professional exchange and development of regular conferences and
other events.

American Counseling Association (ACA)
5999 Stevenson Ave.
Alexandria, VA 22304
United States of America
Tel: 703.823.9800De belangrijkste beroepsverenigingen voor Coaches die we kunnen aanbevelen.

Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)
Dagelijks Secretariaat:
Postbus 2626
2002RC Haarlem
06 – 21 21 51 52
e-mail:mail@nobco.nl

Wat doet de Nederlandse Orde van beroepscoaches?
De Nederlandse Orde van Beroepscoaches, kortweg NOBCO genoemd, is een beroeps-organisatie voor mensen die het vak van arbeidgerelateerde coaching, veelal zelfstandig of in buro-verband, beroepsmatig uitoefenen.

De NOBCO houdt zich voornamelijk bezig met de professionalisering van het vak van beroepscoach. Activiteiten die hieruit voorvloeien zijn:

 • het ontwikkelen van het NOBCO logo als kwaliteitslabel naar de markt.
 • Het promoten van de NOBCO Coaches bij het Nederlandse bedrijfsleven.
 • Het uitvaardigen en zorgdragen voor de naleving van de Etische Gedragscode voor beroeps-coaches. Dit gebeurt onder andere door opdrachtgevers in de gelegenheid te stellen in geval van problemen zich aan de klachtencommissie van de NOBCO te wenden.
 • Het registreren van beroepscoaches. Voordat een coach geregistreerd kan worden dient hij of zij aan een aantal kwaliteits-criteria te voldoen.
 • Het ondersteunen van organisaties bij de zoektocht naar een passende coach.
 • Het geven van informatie over coaching aan organisaties.
 • het initieren van studiegroepen rond specifieke thema’s rond coaching,
 • Het organiseren van intercollegiale bijeenkomsten voor coaches.
 • Het organiseren van een jaarcongres over coaching.
 • gesprekspartner zijn namens de branche, (richting overheid en bedrijfsleven).

Stichting Coach ! (Stichting Coach !)
e-mail:info@stichtingcoach.nl

Missie
Stichting COACH! is een onafhankelijke stichting opgericht door enkele opleidingsinstituten, opdrachtgevers en zelfstandige coaches die zich richt op:

 • Verdere professionele ontwikkeling van coaching
 • Vergroting van de transparantie van coaching
 • Beoordeling van de kwaliteit van coaching
 • Certificering van coaches

Doelstellingen
Stichting COACH! heeft de volgende doelstellingen:

 • Bieden van een toonaangevend ‘forum’ waarbij de verschillende partijen (opleidingsinstituten, opdrachtgevers en professionele coaches) met elkaar in gesprek kunnen gaan;
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de verdergaande professionalisering van coaching als begeleidingsmethode middels publicaties, conferenties, etc.;
 • Het realiseren van een breed gedragen en onafhankelijke certificeringsregeling voor coaches in Nederland;
 • Het fungeren als gesprekspartner van vertegenwoordigers van andere begeleidingsvormen (beroepsverenigingen op het gebied van organisatie-advies, supervisie, loopbaanbegeleiding, mediation, etc.);
 • Het internationaal uitwisselen van inzichten en ontwikkelingen met zusterorganisaties op het gebied van coaching.

Wereldwijd zijn er duizenden beroepsverenigingen voor coaches.

Association for Coaching (AC)
The Association for Coaching ® (AC) is a leading independent, and not-for-profit professional body dedicated to promoting best practice and raising the awareness and standards of coaching, worldwide.
“Our purpose is to inspire and champion coaching excellence, to advance the coaching profession, and make a sustainable difference to individuals, organizations, and in turn, society.”

The International Coach Federation (ICF)
The International Coach Federation is the professional association of personal and business coaches that seeks to preserve the integrity of coaching around the globe.

ICF helps people find the coach most suitable for their needs. It supports and fosters development of the coaching profession; has programs to maintain and upgrade the standards of the profession; conducts a certification program that is the gold standard for coaches worldwide; and conducts the world’s premier conference and other educational events for coaches.

ICF is the largest non-profit professional association worldwide of personal and business coaches with more than 6000 members andover 145 chapters in 30 countries. We exist to…

 • Build,
 • Support &
 • Preserve the Integrity of the Coaching Profession.