Wij helpen je daarmee.

Om in aanmerking te komen voor erkenning als coach, counsellor of psychotherapeut voor verschillende beroepsverenigingen zijn er veel meer eisen dan alleen het volgen van een opleiding. Zie voorbeeld voor erkenning.
Bij de Academie voor Coaching en Counselling bieden wij mogelijkheden voor iedereen om programma’s te volgen om aan de eisen te voldoen maar vooral om het vak beter te leren en uit te voeren. En jezelf beter te leren kennen in werksituaties.

Met de volgende aanvullende eisen word je erkend door de
Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling vzw (VVCEPC). Wij zijn niet op de hoogte van de eisen van andere verenigingen.

 Benodigd:
 Diploma bijvoorbeeld: twee jaar ACC-opleiding
 Leertherapie 120 uur
 Supervisie 120 uur
 Praktijkervaring 720 uur

Supervisie

Supervisie is een methode om te leren van de eigen ervaringen. Vooral de persoonlijke kant van het functioneren van de psychotherapeut / counsellor / coach krijgt daarbij aandacht. Niet de cliënt of diens probleem staat centraal, maar de manier waarop de psychotherapeut / counsellor / coach daarmee omgaat.
Lees meer.

Leertherapie

Het bespreekbaar maken en bespreken van het functioneren van (lerende) counsellors in praktijksituaties. De counsellor wordt op een objectieve en neutrale manier geobserveerd om te kunnen onderzoeken welke gedachten en daaruit voorvloeiende handelingen te kunnen bespreken. Dit stelt de counsellor om eventueel aanpassingen te doen hij haar/zijn gedrag en werkwijze.
Lees meer.

Intervisie

Werkproblemen bespreken met behulp van intervisie is `in’, zowel in het bedrijfsleven als -al wat langer – in de gezondheidszorg, welzijnswerk en het onderwijs. Tegelijkertijd roept dat een soort begripsvervaging op: intervisie als een containerbegrip waar alles in of onder past.
Lees meer.

Begeleiding

De supervisie, intervisie en leertherapie kunnen samen, ieder apart of niet bij de ACC gevolgd worden. Bij de ACC zorgen wij met gekwalificeerde trainers voor een goede begeleiding voor de leertherapie en supervisie. Veel aandacht gaat naar de individu en hun gedrag tijdens een counsellor gesprek en ook binnen een groep. Op allerlei manieren wordt onderzocht welke gedachten, gevoelens en van daaruit gedrag voortvloeien uit een situatie.
Onze oud-studenten kunnen je goed helpen met (de start van) intervisie.

Missie

We zorgen ervoor dat ieder mens, ieder bedrijf of iedere organisatie de beschikking heeft over een coach, counsellor of psychotherapeut die kan helpen om de menselijke problemen te voorkomen en/of op te lossen.

De Academie voor Coaching en Counselling (ACC) is erkend door de Vlaamse Overheid. Na een cliëntscan, een enquête onder de studenten (zeer tevreden), een grondige controle van de leerkrachten en de administratieve werkzaamheden is de ACC erkend. Deze erkenning geldt voor opleidingscheques en de KMO-portefeuille.

Wij bieden:

  • ervaringsgericht leren
  • persoonlijke ontwikkeling, groei en coaching
  • kijken naar jezelf en eigen leiderschap ontwikkelen
  • het opleiden, trainen, coachen en nascholen van coaches en therapeuten
  • het verlenen van intervisie en supervisie aan coaches en counsellors
  • de professionalisering van coaching, counselling en loopbaanbegeleiding
  • het nascholen van de therapeut, psychotherapeut en de psycholoog
  • het verder professionaliseren van de loopbaanbegeleider, de gesprekstherapeut
  • en veel meer.

Ontmoeten

Voor meer informatie over de opleidingen ontmoeten we je graag op een van onze Informatiedagen. Je kunt vanzelfsprekend ook onze websites raadplegen voor het aanbod van de Academie voor Coaching en Counselling. Als je ons een vraag mailt, geven we jou zo vlug mogelijk een antwoord.
Of bel via Skype: coachingcounselling.be

Coach, counsellor of psychotherapeut?

De term ‘coach’ wordt vooral aan de sportwereld gelinkt maar krijgt de laatste jaren ook meer en meer bekendheid als ‘hulpverlener’, ‘begeleider’, ‘psychosociale hulpverlening’ of ‘psychotherapeut’.

Het Engelse woord ‘Counsellor’ wordt op televisie vertaald als ‘therapeut’ of ‘hulpverlener’ en ‘counselling’ als ‘therapie’ of ‘hulpverlening’.

Ondernemingsnummer: 0883.074.835
KMO-erkenningsnummer: DV.O104356