We bieden je nog meer kennis en diepgang over de verschillende aspecten van en de vereiste vaardigheden voor het coach- of counsellorvak. Gedurende dit jaar worden tijdens de praktijkdagen bepaalde technieken en methodes diepgaand behandeld.

Deze theoretische bagage, je persoonlijke interesse en alle andere zaken die besproken worden tijdens de prakijkdagen zorgen ervoor dat je nu kiest voor een specialisatie binnen het vakgebied coach of counsellor.

In de loop van het tweede jaar kun je kiezen uit een groot aantal specialisaties binnen coaching en counselling. Soms is die keuze niet eenvoudig. Stel je zelf de vraag wat je werkelijk wil gaan doen. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Wat past bij jou? Welke mogelijkheden heb je? Bespreek je gedachten met veel mensen.

DAG 1 en 2

Strategisch coachen – Maarten Kouwenhoven

Het boek strategisch coachen beschrijft drie theorieën gericht op de ontwikkeling van autonomie in complexe, voortdurend veranderende omstandigheden.
Strategisch coachen kan dan ook op drie niveaus die de autonomie bevorderen

  • Individueel: talenten en vaardigheden van het individu ontwikkelen
  • Relationeel: ontwikkelen van autonome samenwerkingsrelatie
  • Systeem: ontwikkelen van de autonomie van een team, afdeling of organisatie. Zorgen voor orde en balans waarin één ieder zijn plaats krijgt en kent.

DAG 3, 4 en 5

Handboek “Transactionele Analyse”

Transactionele Analyse:

  • Kennisnemen van het TA-model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie;
  • Inzicht verkrijgen in het gedrag van uzelf als beroepsbeoefenaar en in het gedrag van uw cliënt, met de mogelijkheid veranderingen in het gedrag aan te brengen;
  • Kennisnemen van de voornaamste geaccepteerde stromingen in de huidige theorie van de Transactionele Analyse.

DAG 6 en 7

De kracht van oplossingen P. De Jong & I. Kim Berg

We geven aandacht aan verschillen en overeenkomsten van oplossingsgericht en probleemgericht coachen. De focus ligt op de oplossinggerichte methode.

DAG 8

Intervisie bij werkproblemen- Jeroen Hendriksen
Intervisie: taakgericht werken op basis van het proces.

Intervisie is een werkwijze, gericht op het oplossen van individuele werkvragen. De grootste troef van intervisie is het aandacht geven aan elkaar.

DAG 9 en 10

Marketing & afronding: Cursisten  maken kennis met het begrip marketing en de basisvaardigheden voor een marketinggerichte aanpak bij het tot stand brengen van een coachingspraktijk.

De volgende boeken zijn benodigd in het derde jaar:

Strategisch Coachen – Maarten Kouwenhoven
Handboek “Transactionele Analyse” – Ian Stewart & Vann Joines
De kracht van oplossingen – P. De Jong & I. Kim Berg
Intervisie bij werkproblemen – Jeroen Hendriksen
Naast de studiedagen is er het praktijk- en het schriftelijke examen.